Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Основан 1996 году

Юридический факультет


1-курс кураторы Нуридин С.Н. «Жастар тәрбиесі-ел болашағы» тақырыбында виртуалды ашық кураторлық сағат өткізді.

     2020 жылдың 12 қазанында сағат 14:00-де, бірінші курс кураторы Нуридин С.Н. студенттермен «Жастар тәрбиесі –ел болашағы» тақырыбында виртуалды ашық кураторлық сағатын өткізді.

     Виртуалды ашық кураторлық сағатта, ел тізгінін қолға ұстайтын, елдің болашағы мен келешегіне сара жол салатын жасұрпақ тәрбиесі жайлы, сондай-ақ М.Әуезов атамыз айтқандай «Ел боламын десең бесігіңді түзе» демекші әр бір азаматтың жауапкершілігі жайында айтылды. Сонымен қатар, көрші ел Қырғыстандағы жаппай тәртіпсіздік пен Армения мен Азербайжан арасындағы қақтығыстар жөнінде сөз қозғалды.

    Бірінші курс студенттері  тақырып бойынша өз ойларымен бөлісіп, слайдтар көрсетті.

   Ашық  кураторлық сағатқа, кафедра профессорлық-оқытушылық құрамы қатысты.

 ps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a14e3ce8b4f6b4cf48913ded2ad169d21%40thread.tacv2/1602437697528?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2fd781-9261-485a-af2b-6171d0efab73%22%2c%22Oid%22%3a%2261fc723e-483a-4b63-a44e-4c6e0b99a4ce%22%7d